Ogólnopolski Konkurs Fizyczny
O Konkursie

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Tęcza” jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Warszawie.

Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Ideą Konkursu jest:
         - szerzenie wśród młodzieży wiedzy o regionie, wyszukiwanie i rozwijanie talentów plastycznych;
         - propagowanie polskiej przyrody, tradycji, obrzędów, zabytków jako wartości ponadnarodowych;
         - rozwijanie wrażliwości estetycznej inspirowanej specyficzną kulturą i etnografią;
         - aktywizacja miłośników sztuk pięknych poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań;

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Udział w Konkursie polega na wykonaniu indywidualnej (bez pomocy osób trzecich) pracy plastycznej. Dopuszcza się następujące formy prac indywidualnych:
         - rysunek (format A5-A3) wykonany dowolną techniką;
         - praca malarska (format A5-A3) wykonana dowolną techniką;
         - kolaż (format A5-A3) wykonana dowolną techniką;
         - zestaw fotografii (3-5 zdjęć, format dowolny);

Szkoły, które zadeklarują udział swoich uczniów w konkursie, przesyłają karty zgłoszeń na adres Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu.

Każda zgłoszona szkoła otrzymuje indywidualny kod uczestnictwa, którym oznacza prace indywidualne.

Szczegółowy harmonogram przebiegu Konkursu jest corocznie ustalany w Regulaminie Konkursu i przesyłany na jesieni do szkół wraz z zaproszeniem do udziału w Konkursie.