Ogólnopolski Konkurs Fizyczny
Nagrody

Nagrody dla uczestników w każdej kategorii konkursowej:
        • Laureat I, II i III miejsca w kraju otrzymają nagrody rzeczowe w postaci sprzętu cyfrowego,
        • Laureat wyróżnienia krajowego otrzyma wydawnictwo encyklopedyczne lub albumowe,
        • Najlepszy uczeń w szkole, która zgłosi 20 lub więcej uczestników w kategorii konkursowej otrzyma nagrodę książkową,
        • Wszyscy uczniowie w szkole otrzymają dyplomy,

Nagrody dla Szkolnego Organizatora Konkursu:
        • Szkolny Organizator Konkursu, który zgłosił ze szkoły 10 lub więcej uczestników
          w kategorii konkursowej otrzyma dyplom uznania,
        • Szkolny Organizator Konkursu, który zgłosił ze szkoły 20 lub więcej uczestników
          w kategorii konkursowej otrzyma upominek książkowy z klasyki gatunku (np. kryminał, romans, sensacja).

Nagrody dla Szkół:
        • Najliczniej reprezentowane szkoły otrzymają dyplomy okolicznościowe i sprzęt informatyczny,
        • Szkoły laureatów otrzymają dyplomy okolicznościowe.